Malvik IL's herrelag 1994 -opprykk til 2.div
Bak fra venstre:Per Walseth, Einar Dybvik, Frode Bjerkan, Owe Myrbekk,
Morten Isachsen og Marius Walseth.
Foran fra venstre: Thomas Skjølberg, Jan Inge Bae, Borgar Flønes. Øyvind
Leistad, Vidar Magne og Bjørn Hernæs.
Liggende foran : Håvard Renanger