VHK's herrelag 2001

VIKHAMMER 2001: Bak fra venstre: Are Knudtzon, Sverre Winther, Trond Paulsen, Kjell Morten
Hansen.; Marius Walseth, Stian Oldervik og Håvard Renanger.
Foran fra venstre: Eivind Brandsegg, Patrick Kartevoll. William Sande, Tommy Hanssen og Steffen
Stegavik.