Funksjon
Navn
Tlf.
Adresse
Postnr.
mailadresse
Leder
Rune Halvorsen
48088582
Markabygdveien 472
7560 Vikhammer
Nestleder
Inger Marit Vasseljen
97040582
Svehøgda 38 C
7550 Hommelvik

Styremedlem
Thor Anders Malvik
40292575
Svehøgda 165
7550 Hommelvik
Styremedlem

Styremedlem

Kasserer
Marit Malvik
93 00 36 51
Basunveien 22
7560 Vikhammer
Styremedlem

Sportslig/leder

Arrangement

VALGT STYRE FOR  2018/2019